top of page
Gezinnetje.jpg

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht is een uiterst persoonlijke tak van het notarieel recht.
Trouwen, samenwonen, uit elkaar gaan, kinderen krijgen of een overlijden hebben niet alleen een grote emotionele, maar ook juridische en financiële invloed.

Wij kunnen u helpen bij:

Project bespreken op scherm
  • het verzorgen van huwelijkse voorwaarden en voorwaarden voor een geregistreerd partnerschap, danwel een wijziging van deze voorwaarden 

  • het verzorgen van een samenlevingscontract

  • het verzorgen van testamenten

  • het aangeven van schenkings- en successierechten

  • het verzorgen van schenkingsakten en de daarmee samenhangende aangifte schenkbelasting 

  • estate planning

  • het afwikkelen van nalatenschappen en de daarmee samenhangende aangifte schenkbelasting 

  • het regelen van de verdeling na echtscheiding of uiteengaan van samenwoners

Gebruikelijk is dat u vrijblijvend eerst bij ons op kantoor komt om uw persoonlijke situatie en uw wensen te komen bespreken, zodat ingeschat kan worden wat in uw situatie wenselijk/nodig is.

bottom of page