top of page
Estate-planning_edited.jpg

Estate planning

Estate planning is de Engelse term voor nalatenschapsplanning. Met
nalatenschapsplanning wilt u tijdens uw leven alles zo goed mogelijk regelen, zodat uw nabestaanden zonder zorgen achterblijven. Daarnaast is een van de belangrijke
doelen van estate planning ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk erfbelasting betaald hoeft te worden over uw erfenis.

modern Villa

​Estate planning is geschikt voor iedereen die iets na te laten heeft. Natuurlijk zijn de belangen en de besparingen op de erfbelasting groter als er een groot vermogen is. Ook is er meer te regelen als u een eigen bedrijf heeft. Maar ook als u bijvoorbeeld
een eigen woning heeft, kunt u met estate planning veel bereiken.

 

Een estate planner kan u helpen om uw vermogen fiscaal aantrekkelijk over te dragen aan uw (toekomstige) erfgenamen. Bijvoorbeeld met een testament waarin
de vrijstellingen optimaal worden benut of door een schenkingsplan voor u op te stellen. Want alles wat u bij leven overdraagt, wordt bij uw overlijden niet meer belast.

 

Bij estate planning wordt niet alleen gekeken naar de fiscale kant van de zaak, maar ook om bijvoorbeeld het vermogen te beschermen tegen echtscheiding en andere risico’s. In dit kader wordt bijvoorbeeld ook naar de mogelijkheid en wenselijkheid
van certificering van het vermogen middels een zogenaamde familiestichting gekeken.


Het regelen en afwikkelen van een nalatenschap kan een complex en emotioneel beladen proces zijn, waarbij reeds bij leven belangrijke keuzes gemaakt kunnen en vaak moeten worden. Wij willen u daarbij zo goed en persoonlijk mogelijk van dienst zijn.

bottom of page